پنج راز برندسازی

برندسازی همواره رابطه میان مشتری و محصول یا رابطه مشتری و برند نیست، بلکه برندسازی به خلق ارزش برای مشتری می انجامد و هر آنچه را که از هویت برند شما نیاز است در اختیار مشتری می گذارد تا تجربه کند. در این نوشتار به نقل از بازده، با ما همراه باشید تا از پنج…

استفاده از شبکه های اجتماعی در تبلیغات

همواره رشد تکنولوژی باعث شده است تا انجام بسیاری از کارها با دقت و سرعت به مراتب بیشتری امکان پذیر باشد. به همین دلیل در صورتی که از امکانات پیش روی خود نتوانید در جهت بهتر شدن استفاده کنید، در بازار پررقیب و فشرده حال حاضر با شکست مواجه خواهید شد. در حال حاضر شبکه…